Nu ai nici un produs in cos.

Incearca

REGULAMENTUL CAMPANIEI ”DONEAZA O JUCARIE, DARUIESTE UN ZAMBET”

1. Denumirea campaniei

Denumirea campaniei: ”DONEAZA O JUCARIE, DARUIESTE UN ZAMBET” (în continuare denumită „CAMPANIE”).

Campania cuprinde două secţuni după cum urmeazã:

 • Etapa de colectare a jucariilor, ce urmeaza a fi donate copiilor din familiile social vulnerabile din Republica Moldova.
 • Procesul de distributie a jucariilor colectate catre destinatarii finali, prin intermediul partenerilor.

2. ORGANIZATORI

Organizatorii Campaniei „DONEAZA O JUCARIE, DARUIESTE UN ZAMBET” sunt:

ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA'' SRL, COD FISCAL 1010600027395, COD TVA 0506274

Adresa juridica: m. Chisinau str. Bucuresti, 96, ap.13

Adresa fizica: m. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, anexa

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prin înscrierea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, ȋn format electronic.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării și/sau întreruperii Campaniei, toate jucariile donate anterior aducerii la cunoștință a suspendării și/sau întreruperii vor fi valabile si vor fi livrate catre destinatarii finali.

Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.1 PARTENERI

Partenerii Campaniei „DONEAZA O JUCARIE, DARUIESTE UN ZAMBET” sunt:
Asociatia pentru Sustinerea Initiativelor Comunitare si Sportului - A.S.I.C.S Moldova
Ambasada Georgiei in Moldova
Reteaua de cinematografe CINEPLEX

3. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1 Perioada de desfăşurare a Campaniei este 08.05.2023-01.06.2023, inclusiv.

3.2 Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Top Shop, deschise pe teritoriul Republicii Moldova, conform listei din punctul 3.4 al prezentulului Regulament, si in reteaua de cinematografe CINEPLEX, conform listei din punctul 3.5 al prezentului regulament (denumite în continuare «Puncte de colectare a jucariilor»), şi este accesibilă oricărui doritor, persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

3.3 Lista de magazine Top Shop, autorizate pentru colectarea jucariilor in cadrul prezentei CAMPANII:

 • Magazin TOP SHOP - c.c. Shopping MallDova, et. 3, str. Arborilor, 21,MD-2025 Chisinau.
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Soiuz, et. 2 butic 204, str. Alecu Russo, 1,MD-2068 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Centru, bul. Stefan cel Mare si Sfant, 64, MD-2001 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Ciocana, bul. Mircea cel Batrin, 12/2, MD-2012 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Flacara, str. Ion Creanga, 72, MD-2064 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Atrium, et. 3 butic 3019, str. Albisoara, 4, MD-2001 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Family Shopping Center et. 2, str. Mihail Sadoveanu, 20/1, MD-2075 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - Balti, c.c. Plaza, parter, str. Nicolae Iorga, 11, MD-3129 Balti
 • Magazin TOP SHOP – Cahul, str. 31 august 1989, MD-3909 Cahul
 • Magazin TOP SHOP - Soroca, c.c. Fourchette, et 1, str. Stefan cel Mare, 110, MD-3005 Soroca
 • Magazin TOP SHOP – Orhei, str. Piatra Neamt, 2/17, MD-3505 Orhei
 • Magazin TOP SHOP – Causeni, str. Mihai Eminescu, 10, MD-4304 Causeni
 • Magazin TOP SHOP – Edinet, str. Independentei, 106/59, MD-4601 Edinet
 • Magazin TOP SHOP – Hancesti, str. Chisinau, 9, MD-3401 Hancesti

 3.4 Lista de cinematografe CINEPLEX, autorizate pentru colectarea jucariilor in cadrul prezentei CAMPANII:

 • CINEPLEX LOTEANU - Stefan cel Mare, 103, MD-2012, Chisinau, Moldova;
 • CINEPLEX MALL - Arborilor 21, MD-2025, Chișinău, Moldova;

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1 La Campania "DONEAZA O JUCARIE, DARUIESTE UN ZAMBET” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil sau pașaport, care doneaza binevol o jucarie in unul sau mai multe punctel de colectare , în perioada de desfăşurare a Campaniei.

4.2 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament, modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.top-shop.md

4.3 Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, daca produsul/jucaria nu corespunde criteriilor specificate in paragraful 5 al prezentului REGULAMENT.

5. CRITERII/STANDARTE PENTRU JUCARIILE DONATE:      

(A) DIMENSIUNI – se accepta spre donatie jucarii de orice dimensiuni, forma si marime;

(B) CONDITIE FIZICA – se accepta spre donatie jucarii care corespund urmatoarelor criterii:

 • Integritate – fara urme vizibile de uzura, rupturi, cu toate partile componente/accesorii integre si complete;
 • Curatenie – spalate, igienizate. Fara pete, fara miros, complet uscate, fara urme de vopsea/alimente/orice alte substante;
 • Aspect – se vor accepta jucarii cu aspect placut, potrivite pentru copii de diferite varste, de la 0 luni pana la 12 ani.

(C) FUNCTIONALITATE – se vor accepta jucarii perfect functionabile, ce indeplinesc toate funciile implicite. Jucariile care functioneaza pe baza de baterii/acumulatoare trebuie sa fie completate cu sursa de energie corespunzatoare (baterii AA, sau acumulatorul din set, s.a.m.d).

Nici una dintre jucariile donate NU VA FI FOLOSITA in scop comercial. Nu se va percepe taxa de participare la campanie si nu este posibila solicitarea rambursarii banesti a contravalorii jucariilor donate.

Dupa donarea jucarieri si semnarea procesului verbal de predare primire, NU ESTE POSIBIL returul jucarieri si/sau schimbarea acesteia pe alta jucarie.

6. CONDITII PRIVIND INSCRIEREA IN CAMPANIE

6.1 Pentru ȋnscrierea valabilã ȋn vederea participãrii la Campanie – DONEAZA O JUCARIE - este necesarã ȋndeplinirea cumulativã a următoarelor condiţii:

 • Participantul trebuie sã doneze, binevol, cel putin o jucarie, in unul dintre punctele de colectare, mentionate in punctele de colectare din paragraful 3.4 si 3.5 al acestui REGULAMENT;
 • Participantul trebuie sã se ȋnscrie la prezenta Campanie, semnand procesul verbal de predare-primire, act ce va confirma donatia de jucarie de catre PARTICIPANT si receptionarea acesteia de catre ORGANIZATOR;  
 • Înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada acesteia.

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Tuturor participanților la Campania le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie 2011.
 • Prin transmiterea, conform regulamentului, a informației pentru participarea la Campania, participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane implicate de către Organizator, pentru asigurarea organizării Campaniei.

8. LITIGII

 • Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.
 • Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru desfasurarea campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.
 • Orice alte reclamații legate de derularea Campaniei, se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală, indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței, trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinatar.

9. Deciziile Organizatorului, cu privire la aspectele organizaţionale a Campaniei, sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

10. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

11. Temeiul legal

Prezenta procedură de derulare a Campaniei este întocmită și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

12. Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Campaniei.

13. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe, care nu depind de voința Organizatorului.

14. Participarea la Campanie exclude careva plăți și costuri de participare.

15. Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Campania, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul  www.top-shop.md  fără a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.