Nu ai nici un produs in cos.

Incearca

Regulamentul campaniei promoționale ”BLACK FRIDAY LA TOP SHOP”

1. DENUMIREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Denumirea campaniei promoționale: ”BLACK FRIDAY LA TOP SHOP” (în continuare denumită ”Promoție” sau „Tombolă”).

Atentie: Daca trimiteti salteaua fara a fi protejata de murdarie si distrugere in timpul transportului, ne rezervam dreptul de a refuza produsul si implicit returnarea banilor sau schimbarea produsului cu altul.

Promoția cuprinde două secţuni după cum urmeazã:
- O campanie cu premii la care pot participa toți clienții care au împlinit vârsta de 18 ani (1) au achiziționat biletele de participare in valoare de 39 lei/bucata, în cadrul Magazinelor Participante, în perioada de desfăşurare a campaniei.
La cumpărătura biletului de participare, consumatorul este adaugat in baza de date pentru tombola, cu posibilitatea de a castiga unul dintre premiile puse in joc.
– Indiferent daca biletul este sau nu castigator, consumatorul beneficiaza de reducere garantata de 39 lei la urmatorul produs achizitionat de la compania Top Shop Studiomoderna, in perioada 01.12 – 15.12.2021

2. ORGANIZATORI

Organizatorii Campaniei publicitare "BLACK FRIDAY LA TOP SHOP " (denumitã ȋn continuare “Campania”) sunt:

ICS,,TOP SHOP STUDIOMODERNA'' SRL, COD FISCAL 1010600027395, COD TVA 0506274
Adresa juridica: m. Chisinau str. Bucuresti, 96, ap.13
Adresa fizica: m. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202, cladirea Kentford, et. 9

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prin înscrierea la această Campanie în modalitățile prevăzute de Regulament, participanții declară și recunosc că au luat la cunoștință prevederile acestuia. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenelor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, ȋn format electronic.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate către public prin publicarea în modalitățile prevăzute în paragraful precedent, anterior intrării acestora în vigoare. În cazul suspendării și/sau întreruperii Campaniei, orice premii acordate anterior aducerii la cunoștință a suspendării și/sau întreruperii vor fi valabile.

Potrivit liberei decizii a Organizatorilor, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

3.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile LEGII Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, LEGEA Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, LEGEA Nr. 133 din 08.07.2011privind protecţia datelor cu caracter personal.

3.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 01.11.2021-30.11.2021, inclusiv.

3.3. Campania este organizată şi se desfăşoară în toate magazinele Top Shop, deschise pe teritoriul Republicii Moldova, conform listei din punctul 3.4 al prezentulului Regulament (denumite în continuare «Magazinele Participante»), fiind valabila si pentru cumparaturile efectuate prin intermediul call centrul-ui Top Shop si in regim online pe site-urile www.top-shop.md, www.delimano.md, www.dormeo.md, www.rovus.md, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi este accesibilă oricărui client, persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

3.4. Lista de magazine Top Shop, autorizate pentru comercializarea biletelor de participare la tombola:

 • Magazin TOP SHOP - c.c. Shopping MallDova, et. 3, str. Arborilor, 21,MD-2025 Chisinau.
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Soiuz, et. 2 butic 204, str. Alecu Russo, 1,MD-2068 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Centru, bul. Stefan cel Mare si Sfant, 64, MD-2001 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Ciocana, bul. Mircea cel Batrin, 12/2, MD-2012 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP – Flacara, str. Ion Creanga, 72, MD-2064 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Atrium, et. 3 butic 3019, str. Albisoara, 4, MD-2001 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Sun City, et. 3, str. Alexandr Puskin, 32, MD-2012 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - c.c. Family Shopping Center et. 2, str. Mihail Sadoveanu, 20/1, MD-2075 Chisinau
 • Magazin TOP SHOP - Balti, c.c. Plaza, parter, str. Nicolae Iorga, 11, MD-3129 Balti
 • Magazin TOP SHOP – Cahul, str. 31 august 1989, MD-3909 Cahul
 • Magazin TOP SHOP - Soroca, c.c. Fourchette, et 1, str. Stefan cel Mare, 110, MD-3005 Soroca
 • Magazin TOP SHOP – Ungheni, str. Nationala, 15, MD-3606 Ungheni
 • Magazin TOP SHOP – Orhei, str. Piatra Neamt, 2/17, MD-3505 Orhei
 • Magazin TOP SHOP – Causeni, str. Mihai Eminescu, 10, MD-4304 Causeni
 • Magazin TOP SHOP – Edinet, str. Independentei, 106/59, MD-4601 Edinet
 • Magazin TOP SHOP – Hancesti, str. Chisinau, 9, MD-3401 Hancesti

4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1.1. La Campania "BLACK FRIDAY DE VARA LA TOP SHOP” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil sau pașaport, client al COMPANIEI Top Shop Studiomoderna, care achiziţionează minim un bilet de participare prin intermediul inregistrarii cumparaturii in call centru sau in oricare dintre magazinele Top Shop , în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal.

4.1.2. La Campania "BLACK FRIDAY DE VARA LA TOP SHOP", secţiunea “tombola cu tragere la sorţi” poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vârsta de 18 ani, rezident în Republica Moldova, posesoare a unei cărți de identitate, buletin valabil, sau pașaport, client al companiei Top Shop studiomoderna, care achiziţionează minim un bilet de participare prin intermediul inregistrarii cumparaturii in call centru sau in oricare dintre magazinele Top Shop , în perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal.

4.2. Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului și angajații companiilor afiliate ICS „Top Shop Studiomoderna”, indiferent dacă se află ĩn timpul serviciului sau nu.

4.3. Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidenţã în Republica Moldova.

4.4. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament, modificările/completările urmând a intra în vigoare după publicarea acestora pe site-ul www.top-shop.md

4.5 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei de către persoane care nu îndeplinesc condițiile de participare la Campanie, stipulate în prezentul Regulament, Organizatorii au dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță atât persoanele care au facilitat participarea unor persoane la Campanie, cât și persoanele care au participat, în mod incorect la Campanie.

4.6. Organizatorii își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie, ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a nu acorda premii participanților care încalcă prevederile Regulamentului.